Αθήνα  13  Μαϊου  2016

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (35ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι – Σύνεδροι,

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας μας και την απόφαση του Δ.Σ. 184-14/13.5.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί στο  Ξενοδοχείο  ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52  -  Αθήνα) στις 27  Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας,  η Γενική Συνέλευση  συνέρχεται,  χωρίς  άλλη  πρόσκληση, οριστικά  στις  3 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016  ημέρα Παρασκευή,  την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

  1. Διοικητικός  και  Οικονομικός  Απολογισμός   2015  -  Πορεία  Θεμάτων.
  2. Ανάγνωση Έκθεσης  Ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής  για τη χρήση   2015.
  3. Έγκριση   Ισολογισμού   2015.
  4. Έγκριση   Προϋπολογισμού    2016.
  5. Έγκριση  Διοικητικού  -  Οικονομικού  Απολογισμού  και  Απαλλαγή  Ευθυνών Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Εξελεγκτικής   Επιτροπής.
  6. Διάφορα  θέματα.

Με  Συναδελφικούς   Χαιρετισμούς

Για  το   Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  Συνταξιουχικών              

Τραπεζικών  Οργανώσεων  Ελλάδος

         Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο   ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ  ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ - ΠΟΥΛΙΑ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΜΥΛΩΝΑΣ

 

Υ. Γ.  Γνωστοποιούμε  στους Συνέδρους από την Περιφέρεια ότι για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους θα απευθύνονται  στους Συλλόγους τους.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  :   Τελική ημερομηνία του Συνεδρίου  είναι  στις 3  ΙΟΥΝΙΟΥ  2016.