Επιστολή  προς  το  Υπουργείο  Εργασίας  - Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (Γραφείο  Υφυπουργού  κ.  Αναστάσιου  Πετρόπουλου)

με  θέμα :  την  Οικονομική  ενίσχυση με  την  εισφορά  του  άρθρου  102 του Ν.  4387/2016.