Σύλλογοι-μέλη της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε

1.-    ΕΘΝΙΚΗΣ   ΤΡΑΠΕΖΑΣ     (ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ    8     105 59    ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.  210  32 33 424      FAX.  210 32 39 658

mail  ssete@otenet                            www.ssete.gr

2.-     ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ    ΕΛΛΑΔΟΣ    (ΛΕΚΚΑ  23 – 25    105 62    ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.    210 36 18 747   FAX.   210  36 17 838

mail    info@sste.gr                              sstel@otenet.gr

3.-      ΑΓΡΟΤΙΚΗ   ΤΡΑΠΕΖΑ     (ΑΜΕΡΙΚΗΣ    6    106 71     ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.   210  36 37 162     FAX.   210  36 02 101

mail        silsinate@hotmail .com

4.-      ΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΤΡΑΠΕΖΑ   (Γ΄  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   8      104 32     ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.    210  52 22 813   FAX.  210  52 34 806

mail    info@ssem.gr

5.-     ΙΟΝΙΚΗ-ΛΑΪΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ (Πανεπιστημίου    38   106 79    ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.   210  36 15 765       FAX.   210  36 14 287

mail       info@syntaxilte.gr

6.-     ALPHA     BANK     (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ   8    106 79    ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.    210  36 04 327     FAX  36 06 347

mail     ssalpha8@otenet.gr

7.-     Ε . Τ . Β . Α    (Πανεπιστημίου  16  106 72    ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.   210   32 28 384 –     FAX.   211  21 36 817

mail :   syntaxioyxoietba@yahoo.gr

8.-    ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ   ΤΡΑΠΕΖΑ    (ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ  6 -3ος όροφος , Γραφείο 323 –105 59    ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.    210  33 41 131       FAX   210 33 42 970

9.-       AMERICAN    EXPRESS    BANK   

10.-     ΓΕΝΙΚΗ     ΤΡΑΠΕΖΑ   (Σολωμού  66 &  Γ΄ Σεπτεμβρίου   τ.κ. 104 32  ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.   6993734    fax  6993709)

mail     ssgte@otenet.gr

11.-       ΤΡΑΠΕΖΑ       ΑΤΤΙΚΗΣ  ( Φειδίου     6           106 78    ΑΘΗΝΑ )

ΤΗΛ.    210  3303377     FAX.   210 33 03 379

mail : passyta@hotmail.gr

12.-       Ε Θ Ν Ο Κ Α Ρ Τ Α      (Σταδίου    61      105 51    ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.   211 012 62 64    &    211 012 62 64

mail :   sylsyntpethnocard@yahoo.gr

 13.-     ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ  &   Ε.F.G.  EUROBANK  & ERGASIAS

(Ευπόλιδος  12 – 7ος όροφος     105 52    ΑΘΗΝΑ)

ΤΗΛ.  &  FAX    210 32 32 820

mail  xristinapip@hotmail.com