Πρόταση & Σκεπτικό Αναβολής του 33ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ  &  ΣΚΕΠΤΙΚΟ  ΑΝΑΒΟΛΗΣ  ΤΟΥ  33ΟΥ   ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ   ΤΗΣ   Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  ΟΣΤΟΕ  ΠΟΥ  ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ  ΣΤΙΣ  16  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014  ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΤΙΤΑΝΙΑ 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με τρεις (3) ψήφους κατά)

«Επειδή θεωρεί ηθικά και συνδικαλιστικά αντιδεοντολογικό να πραγματοποιηθεί το 33ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο, χωρίς τη συμμετοχή του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία και προκειμένου να δοθεί το χρονικό περιθώριο στο Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ να εξοφλήσει τις οφειλόμενες εισφορές, αλλά και να διασφαλιστεί η ενότητα της ΟΣΤΟΕ, αναβάλλει τις εργασίες του Συνεδρίου και ορίζει νέα ημερομηνία πραγματοποίησής του την 11η & 12η Νοεμβρίου 2014. Παρατείνει δε, τη θητεία του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την ημερομηνία αυτή».

ΤΟ  Δ.Σ.  ΤΗΣ    Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.