Ενημερωτικό σημείωμα ΟΣΤΟΕ προς Συλλόγους για αναβολή ΣτΕ (2)

Όπως  γνωρίζετε  την  Παρασκευή  7 Απριλίου  2017   έχει οριστεί στην Ολομέλεια του  Συμβουλίου  της Επικρατείας  η συζήτηση των με αριθμ. καταθ.  3726/2016 και  3727/2016  Αιτήσεων Ακύρωσης   της  ΟΣΤΟΕ , της ΟΤΟΕ και πολλών ακόμα  Συλλόγων  Εργαζομένων και   Συνταξιούχων τραπεζοϋπάλληλων  κατά των  υπουργικών αποφάσεων για την αναπροσαρμογή των κύριων και μείωση των επικουρικών μας συντάξεων.

Όπως πληροφορηθήκαμε από την εισηγήτρια κα Καλογεροπούλου  Άννα οι ως άνω  υποθέσεις   θα αναβληθούν οίκοθεν  για την δικάσιμο της 2/6/2017  για περαιτέρω  ενδελεχή  μελέτη  των ισχυρισμών μας  καθώς και των ισχυρισμών του Δημοσίου.