Επιστολή προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) 13.2.2018

Θέμα : Ανάληψη κοινής δράσης Ε.Ε.Τ. και Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης των Συνταξιοδοτικών παροχών
Διαβάστε περισσότερα εδώ.