Κοπή πίτας 2018

 

Φωτογραφικά   στιγμιότυπα  από  την  κοπή  της  Πίτας  του  Δ.Σ.  της   Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.   που  πραγματοποιήθηκε  στα  Γραφεία  της  στις  16/1/2018.