Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής απολογιστικής συνέλευσης των αντιπροσώπων των συλλόγων μελών της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (35ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (35ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

Αγαπητοί  Συνάδελφοι – Σύνεδροι,

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας μας και την απόφαση του Δ.Σ. 184-14/13.5.2016, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί στο  Ξενοδοχείο  ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52  –  Αθήνα) στις 27  Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας,  η Γενική Συνέλευση  συνέρχεται,  χωρίς  άλλη  πρόσκληση, οριστικά  στις  3 ΙΟΥΝΙΟΥ  2016  ημέρα Παρασκευή,  την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

  1. Διοικητικός  και  Οικονομικός  Απολογισμός   2015  –  Πορεία  Θεμάτων.
  2. Ανάγνωση Έκθεσης  Ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής  για τη χρήση   2015.
  3. Έγκριση   Ισολογισμού   2015.
  4. Έγκριση   Προϋπολογισμού    2016.
  5. Έγκριση  Διοικητικού  –  Οικονομικού  Απολογισμού  και  Απαλλαγή  Ευθυνών Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Εξελεγκτικής   Επιτροπής.
  6. Διάφορα  θέματα.

Με  Συναδελφικούς   Χαιρετισμούς

Για  το   Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  Συνταξιουχικών

Τραπεζικών  Οργανώσεων  Ελλάδος

         Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο   ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ  ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΜΥΛΩΝΑΣ

 

Υ. Γ.  Γνωστοποιούμε  στους Συνέδρους από την Περιφέρεια ότι για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους θα απευθύνονται  τους Συλλόγους τους.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  :   Τελική ημερομηνία του Συνεδρίου  είναι  στις 3  ΙΟΥΝΙΟΥ  2016.