Επιστολή προς Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας

Επιστολή  στην  Υπουργό  Κα  Έφη Αχτσιόγλου  και  τον  Υφυπουργό  κ.  Αναστάσιο  Πετρόπουλο,  με  θέμα  την  άμεση  εφαρμογή  της  Δικαστικής  Απόφασης  για  την

αποζημίωση Συντ/χων  της   Α.Τ.Ε.  (Νόμ.  4051 & 4093/2012).