Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση Διαμαρτυρίας Προς την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας

Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση  Διαμαρτυρίας  Προς την  Υπουργό  και  τον  Υφυπουργό  Εργασίας,  σχετικά με  την  παράληψη  της  Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.  στις  Οργανώσεις  στις  οποίες  αποδόθηκε  η  εισφορά  των  0,20 ευρώ.