Ανακοίνωση Συμπαράστασης στον Αγώνα των Συναδέλφων Συνταξιούχων της ΕΤΕ για τον ΛΕΠΕΤΕ.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση.