ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ 5 ΕΥΡΩ ΣΕ 3 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

 GREEK FEDERATION OF BANK PENSIONERS ASSOCIATIONS (O.S.T.O.E.)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

Οδός Πανεπιστημίου,  αρ. 34,  Τ.Κ. 10679,  ΑΘΗΝΑ

e-mail :  ostoe@otenet.gr                                                                                       site :   www.ostoe.gr

Tel. +302103617880,  +302103613680,  Fax +302103617882

ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.:   1067                                                                                             ΑΘΗΝΑ,  25  Ιουνίου   2018

Προς

Το    Δ. Σ.  των   Συλλόγων

Μελών    της   Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. 

…………………………………………………..

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 Σας είναι γνωστό ότι η   Ομοσπονδία  μας λειτουργώντας συνεχώς από το 1963 αποτελεί την μοναδική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Ένωση των συλλόγων των συνταξιούχων  τραπεζοϋπαλλήλων σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι δράσεις  της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. σύμφωνα με το Καταστατικό μας, περιλαμβάνουν

  1. Την Οργάνωση και τον συντονισμό των αγώνων των Συλλόγων-Μελών της, συνεργαζόμενη με αντίστοιχες οργανώσεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού (είναι μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων- F.E.R.P.A.), την Ο.Τ.Ο.Ε. και τη ΓΣ.Ε.Ε.
  2. Την φροντίδα για τη δημιουργία εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών και παρακολούθηση της εφαρμογής των καταστατικών των διαφόρων Τραπεζικών Ασφαλιστικών Ταμείων, την παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, την άσκηση αγωγών, παρεμβάσεων, και γενικά λήψη όλων πρόσφορων μέτρων ώστε να επιτευχθεί η προστασία και να διεκδικηθούν  τα συμφέροντα των τραπεζικών συνταξιούχων.
  3. Για τα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους, ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο, των μελών της, ή/και την κοινή γνώμη, ή/και τους συνδικαλιστικούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  4. Την παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας στις οργανώσεις–μέλη της.

 

Η Ομοσπονδία,  έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι πάντοτε παρούσα  συμβάλλοντας, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, στην επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν.  Προσπαθούμε πάντοτε με σύνεση, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε και να  επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το γενικότερο αρνητικό περιβάλλον. Μοναδικός πόρος  για την αντιμετώπιση των σταθερών εξόδων μας είναι οι εισφορές των συλλόγων-μελών μας. Η Ομοσπονδία δεν είναι κερδοσκοπική οργάνωση. Επιθυμούμε μόνο να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας και να συνεχίσουμε το έργο μας.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου, το Διοικητικό Συμβούλιο  στη Συνεδρίαση  202-5 της 13. 6. 2018,   κατανοώντας  τις  μεγάλες οικονομικές  δυσκολίες  των  Συλλόγων  Μελών ,  αποφάσισε  ομόφωνα  να  μειώσει  το  ύψος  της  ετήσιας  εισφοράς,  από πέντε (5) στα  τρία  (3) ευρώ ΕΤΗΣΙΩΣ ανά φυσικό  μέλος,  το πλήθος των οποίων φαίνεται στο τελευταίο Πρακτικό  εκλογής Οργάνων, σύμφωνα με το οποίο  εκλέγονται  και οι Σύνεδροι για την  ΟΣΤΟΕ. Σημειώνεται ότι η καταβολή του ανωτέρω ποσού πρέπει γίνεται το αργότερο  μέχρι 31 Δεκεμβρίου  κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 1η  Ιανουαρίου  2018. Την ως  άνω  απόφαση  το  Δ. Σ.  θα  φέρει  προς  έγκριση  στο  37ο  Τακτικό  Συνέδριο  της  Ομοσπονδίας μας.

Σας παρακαλούμε θερμά οι Σύλλογοι που  δεν έχουν  τακτοποιήσει τις  εισφορές  του έτους  2017,  να  μεριμνήσουν  για  την  καταβολή  τους  το συντομότερο δυνατόν.

Συνάδελφοι, η ενότητα όλων των συνταξιούχων το ζητούμενο προκείμενου να διεκδικήσουμε όλοι μαζί με την αποκατάσταση των απωλειών και να αποκρούσουμε τις προσπάθειες περαιτέρω αποδυνάμωσης των έτσι και αλλιώς πενιχρών παροχών μας. Οι προγονοί μας έλεγαν «Εν τη ενώσει η ισχύς». Ο δρόμος της ενότητας και της συσπείρωσης είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίος από κάθε άλλη φορά. Οι προσπάθειες διάσπασης δεν θα περάσουν. Η ΟΣΤΟΕ θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται  παρά «τους ευσεβείς πόθους» των διασπαστών και υπονομευτών της, συστρατευόμενη και υποστηρίζοντας με όλες τις δυνατότητες της  δίκαια αιτήματα των μελών μας.

 

Με  συναδελφικούς  Χαιρετισμούς

Για   το  Δ.Σ.  της   Ομοσπονδίας   Συνταξιουχικών

Τραπεζικών  Οργανώσεων  Ελλάδος

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο    ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΕΛΕΝΗ   ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΥΛΩΝΑΣ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

ΟΙ   ΚΑΤΩΘΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ   ΣΥΝ/ΧΩΝ  

 

ΕΘΝΙΚΗΣ      ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΤΡΑΠΕΖΗΣ    Της    ΕΛΛΛΑΔΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ    ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ     ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ   ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
ALPHA  BANK

 Ε.Τ.Β.Α.  

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ     ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

AMERICAN    EXPRESS      BANK  

ΓΕΝΙΚΗΣ    ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

ΤΡΑΠΕΖΑ     ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ & E.F.G. EUROBANK