Ανακοίνωση Συλλόγου πρώην Εθνοκάρτας 31/07/2018

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ  Μέλος ΟΣΤΟΕ-ΕΚΑ – Σταδίου 61 – 10551 Αθήνα

ΤΗΛ: 2110126265 – FAX: 2110126264 

www.sysype.gremail: info@sysype.gr

31/07/2018   ΑΡ. ΕΞΕΡΧ: 408

Η Προσωρινή Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με τις από 18.07.2018 & 23.07.2018 ανακοινώσεις της,  λοιδορεί, συκοφαντεί, κινδυνολογεί.

Την απαρτίζουν οι ίδιοι μοιραίοι άνθρωποι που ήταν πριν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ταμείου και  με τις αποφάσεις τους το κατέστρεψαν, εξανεμίζοντας  τα αποθεματικά του. Ελπίζουν  έτσι να επηρεάσουν  την κρίση των ασφαλισμένων,  ισχυριζόμενοι ότι  μόνον αυτοί  έχουν  δίκιο και ότι σωστά έπραξαν και συνεχίζουν να ενεργούν.  Γνωστή η μέθοδος: Πες, πες κάτι μένει!!!

Παραθέτουν μάλιστα και κάποιες δικές τους αναφορές στους  συνταξιούχους, που έχουν τόση αξιοπιστία όσο και η «κάλπικη λίρα». Θέτουμε λοιπόν τα ερωτήματα: Γιατί δεν εμφανίζουν ενυπόγραφα από κάποιον  οικονομικό μελετητή,  τα στοιχεία που αφορούν τους συνταξιούχους τα οποία λαμβάνει υπ’ όψη του καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία οδηγείται; π.χ. πόσοι και για πόσα χρόνια ελάμβαναν 900€ Επικουρική Σύνταξη;  Γιατί συστηματικά αποκρύπτουν  τα αναλυτικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει παλαιότερα το ίδιο το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για την περίοδο 1990-2010, σύμφωνα με τα οποία οι αποδόσεις των αποθεματικών έφθασαν τα 982%!!  Αυτές τις αποδόσεις των αποθεματικών δηλαδή των εισφορών μας, τις αποκρύπτουν σαν να μην υπήρξαν ποτέ!  Όμως υπήρξαν και εξανεμίστηκαν με δικές τους ευθύνες!! Είναι κι αυτός ένας τρόπος για να επηρεάσεις και να οδηγήσεις τη σκέψη σε λανθασμένα συμπεράσματα, έχοντας από πριν διαστρεβλώσει την αλήθεια ή στην καλλίτερη περίπτωση έχοντας εμφανίσει τη μισή αλήθεια.

Συκοφαντούν τους συνταξιούχους,  στοχοποιώντας  τους  ως υπεύθυνους για την απομείωση των αποθεματικών, λοιδορούν το ΕΤΕΑΕΠ, κινδυνολογούν για την επαναφορά του προϊσχύοντος καταστατικού. Οι ίδιοι τι προτείνουν; Απολύτως τίποτα. Εμφανίζονται μόνον ως υπερασπιστές των εισφορών των εν ενεργεία ασφαλισμένων. Με ποιο τρόπο; Με συγκεκριμένα άρθρα του καταστατικού που προωθούν με κάθε τρόπο και μέσο.  Χωρίς συζήτηση, χωρίς ανάλυση, χωρίς αντίλογο. Κάθε διαφορετική  άποψη αποκλείεται. Η συγκεκριμένη ομάδα ξέρει το τι πρέπει να γίνει. Κανείς άλλος.

Καμία αναφορά ή αυτοκριτική για τις ολέθριες απώλειες των αποθεματικών του Ταμείου κατά την περίοδο 2010-2015. Η αυτοκριτική είναι άγνωστη λέξη πραγματικά γι αυτούς. Θα επαναλάβουμε εμείς λοιπόν για άλλη μια φορά τις τεράστιες απώλειες, παραθέτοντας οικονομικά στοιχεία δημοσιευμένα κατά καιρούς από το ίδιο το Ταμείο:

Η απομείωση του χαρτοφυλακίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε μια 5ετία (2010-2015)ανέρχεται σε 211,4 εκ€ (ποσοστό 53%) Συγκεκριμένα την 31.12.2010,σεμέσες τιμές κτήσης ήταν 397.570.670,93 ενώ την 31.12.2015 ήταν 186.166.560,89

Η απομείωση αυτή δεν οφείλεται στους συνταξιούχους, όπως σκόπιμα καλλιεργούν, αλλά στα  110 εκ € του PSI το 2012 και στην αμέλεια των μελών του Δ.Σ., που αφενός δεν διεκδίκησαν, στα σοβαρά, τις οφειλόμενες αποζημιώσεις από τις εργοδότριες Τράπεζες, για τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου, αφετέρου αδιαφόρησαν για την χρηματιστηριακή κατρακύλα και δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα εγκαίρως. Κατέστρεψαν κυριολεκτικά το Ταμείο, με αποκορύφωμα την επένδυση των 55,5 εκ € στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, η οποία μείωσε στο μισό τα ταμειακά διαθέσιμα. Η καταστροφική απώλεια των επιλογών του Δ.Σ. αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στις αναλογιστικές μελέτες που διενέργησε το ίδιο το Ταμείο, αφού η αναλογιστική μελέτη 2015, που έγινε πριν την επένδυση στην Τράπεζα Αττικής, παρουσιάζει συνολικό χαρτοφυλάκιο 216,5 εκ ευρώ και προσδιορίζει αναλογιστικό έλλειμμα 231,5 εκ, ενώ η αναλογιστική μελέτη 2016, που έγινε μετά την επένδυση, παρουσιάζει συνολικό χαρτοφυλάκιο 167,3 εκ ευρώ και εκτινάσσει το αναλογιστικό έλλειμμα σε 297 εκ ευρώ, παρότι οι επικουρικές συντάξεις των 2/3 των συνταξιούχων μειώθηκαν στα 50€.

Επομένως υπογραμμίζουμε ότι, χωρίς να συνυπολογίσουμε το PSI, εξανέμισαν  10 ετών συντάξεις, αφενός με  την αδράνεια και την αμέλειά τους, αφετέρου με τις αποφάσεις τους.

Λέξη στις ανακοινώσεις τους για την Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση. Συγκαλυμμένη μετατροπή της σε ακρωτηριασμένη ιδιωτική, που θα επιστρέφει όσες εισφορές στο τέλος περισωθούν και κατόπιν χωρίς δικαιώματα, ίσως ένα «κουλούρι» για την καθολική πλειοψηφία των ασφαλισμένων, εξαιρουμένων εκείνων της γνωστής ομάδας, που έχουν κάνει τους δικούς τους προσωπικούς υπολογισμούς.

Όλος τους ο σχεδιασμός αποτυπώνεται μέσα στο υπό δημοψήφισμα καταστατικό. Άλλοτε συγκαλυμμένα και άλλοτε απροκάλυπτα.   Όπως:

«Το ύψος της οριζόμενης από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού σύνταξης δεν είναι εγγυημένο και φυσικά ούτε βέβαιο» (αρθρ 40 παρ1)

«Όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων ( ατομικών μερίδων) ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών, κατόπιν εισηγήσεων  του αναλογιστικού, ασφαλιστικού και νομικού συμβούλου». ( αρθρ.30 παρ. 3)

Τόση Δημοκρατία και συμμετοχή των ασφαλισμένων, που δεν αποφασίζει ούτε καν το Συμβούλιο των διορισμένων Αντιπροσώπων!! Λαμπρό παράδειγμα το Συνέδριο Αντιπροσώπων της 3.12.2017,όπου δεν έθεσαν καν στην κρίση των αντιπροσώπων το πρώτο ποσοστό απομείωσης των ατομικών μερίδων, παρά το αποφάσισε λίγο αργότερα το Δ.Σ. Έτσι μια ωραία πρωία οι εργαζόμενοι είδαν τις ατομικές τους μερίδες μειωμένες κατά 23% και εκτιμάμε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες μειώσεις, φυσικά όχι εξαιτίας των συνταξιούχων αλλά των καταστροφικών επιλογών του Δ.Σ. τύπου ΑΜΚ της  ATTICA BANK.

«Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο αμέσως μετά την υποβολή σ’ αυτό των πορισμάτων, προτάσεων και υποδείξεων των αναλογιστικών μελετών, να λαμβάνει και να εφαρμόζει ολικά ή μερικά ή συνδυαστικά, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, τα προτεινόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα εξυγίανσης των μακροχρόνιων οικονομικών και αφαλιστικών προοπτικών του Ταμείου”. .. «Με τα εν λόγω μέτρα είναι επιτρεπτή (ακόμη και κατά παραβίαση ή καταστρατήγηση άλλων διατάξεων του παρόντος καταστατικού) η μείωση των καταβαλλομένων συντάξεων και η κατάργηση ή η αναστολή καταβολής επιδομάτων και δώρων, ο μη συνυπολογισμός των αυξήσεων του Δ.Τ.Κ. στις συντάξιμες αποδοχές.» (αρθρ 39  παρ 4)

Επιχειρούν να αλλάξουν το χαρακτήρα του Ταμείου:  «….λόγω της διαπιστωμένης πλέον (με απόλυτη βεβαιότητα) αδυναμίας συνέχισης εφαρμογής του διανεμητικού συστήματος ασφάλισης καθορισμένων παροχών ………. μετατρέπεται πλέον σε σύστημα καθορισμένων εισφορών» (αρθρ 40 παρ5)

και

«Κατά την αληθινή έννοια του άρθρου 1 του προϊσχύοντος καταστατικού το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν υπάγεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στην εποπτεία ή έλεγχο αυτού» (αρθρ 79 παρ2)

Δεν μας λένε ακόμη, σε ποιας ασφαλιστικής εταιρίας την εποπτεία θα βρεθούν τα αποθεματικά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ούτε τι θα κάνουν με την υποχρεωτικότητα της Επικουρικής Ασφάλισης. Θα την αγνοήσουν; Φυσικά όχι. Αφού διαλύσουν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, θα ασφαλιστούν οι εργαζόμενοι στο ΕΤΕΑΕΠ από την αρχή, χωρίς χρόνο ασφάλισης. Θα ασφαλιστούν δηλαδή στο Επικουρικό Ταμείο που σήμερα λοιδορούν. Αποφεύγουν την απλή λογική που καταλήγει, με βάση τις νομοθετικές διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ και τη μη βιώσιμη πλέον προοπτική του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,  στο ότι η εξασφάλιση των εισφορών επιτυγχάνεται και σιγουρεύεται με την παροχή συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ.

Αυτές τις νομοθετικές διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ τις εμφανίζουν με κακόβουλο τρόπο. Εμείς  υποστηρίζουμε την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, γιατί η Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση είναι κατάκτηση του Εργατικού Κινήματος, και όταν εκφραστεί η θέση του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, γνωρίζουμε και είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε  το κάθε επιμέρους ζήτημα, στη βάση της συνέχισης της Επικουρικής Ασφάλισης από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, με εξασφάλιση όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων και συνταξιούχων. Αξεπέραστα προβλήματα δεν υπάρχουν. Απαιτείται γνώση και αγωνιστική διεκδίκηση για δίκαια και τίμια λύση για όλους.

Επιγραμματικά παραθέτουμε κάποια στοιχεία για το Χρόνο ασφάλιση, τις συντάξιμες αποδοχές και                       τις παροχές του ΕΤΕΑΕΠ, από άρθρα του  Ν.4387/2016

Χρόνος ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης είναι: «α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής. β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)».

Παροχές : Υπολογίζονται « με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.» Επίσης για όσους έχουν καταβάλει αυξημένες εισφορές προσαυξάνεται η παροχή, αφού προσαυξάνεται ο συντάξιμος μισθός δηλαδή  « Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς» και « η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς ».

Οι συντάξιμες αποδοχές είναι: «Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή».

Σημειώνουμε ότι αποτελεί κοροϊδία να μιλούν για κόφτη στο ΕΤΕΑΕΠ, όταν οι ίδιοι με το άρθρο 47 του νέου καταστατικού, αμέσως μόλις «κοκκινίσει» το ισοζύγιο «ληφθείσες συντάξεις-καταβληθείσες εισφορές» επί της ουσίας καταργούν την υπολογισμένη βάσει καταστατικών διατάξεων Επικουρική Σύνταξη και απονέμουν την κατώτατη, 50€ μικτά για την ώρα και με δυνατότητα 1€ με ανέλεγκτη κρίση και απόφαση του Δ.Σ.

Σε ότι αφορά τα όρια συνταξιοδότησης, δεν γνωρίζουμε αν το Δ.Σ. του Ταμείου, με απόφασή του, έχει εξειδικεύσει και συγκεκριμενοποιήσει τα όρια ηλικίας που χορηγεί επικουρική σύνταξη με ευνοικότερους όρους, όπως ορίζει το άρθρο 42 παρ 2 του νέου καταστατικού.

Κινδυνολογούν ότι οι συνταξιούχοι με την επαναφορά του προϊσχύοντος καταστατικού προβάλουν άμεσες αξιώσεις, να καρπωθούν ως αναδρομικά 196 εκ€, όταν η περιουσία του Ταμείου είναι  176 εκ€. Πρώτον να πουν σε ποια ανακοίνωση Συνταξιουχικού Σωματείου διατυπώνονται αυτές οι αξιώσεις. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι ίδιοι στα δικόγραφά τους για το διορισμό τους ως Προσωρινή Διοίκηση αναφέρουν ότι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό συντάξεων και επιστροφή αναδρομικών.  Επίσης γνωρίσουμε ότι τα Συνταξιουχικά Σωματεία είχαμε εγγράφως αποδεχτεί τις καταβαλλόμενες συντάξεις με ανώτατο πλαφόν 390€ – κατώτατο πλαφόν 150€ & την κατάργηση Δ.Χ., Δ.Π., Ε.Α

Με βάση λοιπόν αυτό το εύρος των καταβαλλομένων  συντάξεων (390€-150€), σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, η ετήσια συνταξιοδοτική δαπάνη έτους 2014 ανήλθε σε 19.217.674,84€. Η παραπέρα μείωση αυτών των καταβαλλομένων  συντάξεων ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2015, χειροτέρευσε  τον Ιούλιο του 2017 και έτσι συνεχίζεται η καταβολή τους έως σήμερα. Για την τετραετία   2015 έως και 2018, αν δεν είχε γίνει καμία άλλη μείωση και συνεχιζόταν η καταβολή 390€-150€, θα καταβάλλονταν συνολικά 76.870.699,36€. Με τις παραπέρα μειώσεις όμως που επήλθαν, καταβλήθηκαν συνολικά 53.905.162,32 και συγκεκριμένα  το έτος 2015: 19.169.329,30 – το έτος 2016: 13.016.884,66 – το έτος   2017: 11.718.948,36 και το έτος 2018: εκτιμώμενες ετήσιες συντάξεις 10.000.000€. Επομένως έχουμε 76.870.699,36€.-53.905.162,32=22.965.537,04€ διαφορά αναδρομικών από τον Σεπτέμβριο 2015. Σημειώνουμε ότι αυτά τα αναδρομικά  (22.965.537,04€) αποτελούν το 41% του ποσού που με απόφασή τους «πέταξαν»  στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής.

Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι:

Οι Συνταξιουχικοί Σύλλογοι, μέχρι τώρα, δεν έχουμε προχωρήσει οργανωμένα σε μαζικές αποζημιωτικές αγωγές των μελών μας. Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε την Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση  και γι αυτό προωθούμε αταλάντευτα την ένταξη του μη βιώσιμου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, που είναι λύση για όλους, αφού διασφαλίζει τη κοινωνική προστασία εργαζομένων και συνταξιούχων. Εφόσον όμως η συγκεκριμένη ηγετική ομάδα και οι πέριξ αυτής κατορθώσουν, με όλα τα μέσα και τους τρόπους που χρησιμοποιούν, να «πετάξουν τους συνταξιούχους στον Καιάδα», οδηγώντας  το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είτε στη διάλυση είτε στην ιδιωτική ασφάλιση, τότε το θέμα των αποζημιωτικών αγωγών θα επανέλθει στην ημερήσια διάταξη. Σημειώνουμε ότι ακόμη κι αν καταφέρουν να επιβάλουν το νέο καταστατικό,  με όποιον πραξικοπηματικό τρόπο και πάλι, αυτό δεν θα έχει σε καμία περίπτωση αναδρομική ισχύ.  Την ευθύνη για το τι θα ακολουθήσει δεν θα την έχουμε εμείς.

Συνάδελφοι,

-Η υπόθεση της επικουρικής μας ασφάλισης είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας, αλλά και του καθενός προσωπικά!

-Η μεθοδευμένη προσπάθεια φίμωσής μας, με τη σκόπιμη σύγκλιση της Γ.Σ. κατακαλόκαιρο, δεν μπορεί να μας εμποδίσει να εκφράσουμε τη θέλησή μας, αφού η κατοχύρωση της Επικουρικής μας Ασφάλισης είναι θέμα ζωτικής σημασίας.

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους ασφαλισμένους τους ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, από όλη την Ελλάδα, εργαζόμενους και συνταξιούχους, που επιθυμούν την ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ, να διατρανώσουν τη θέλησή τους, δίνοντας δυναμικό παρών στις 5 Αυγούστου 2018, μέρα Κυριακή και ώρα 9.00 πμ., στο κλειστό γυμναστήριο του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, Ευελπίδων 2 και Μαυροματαίων 26, Αθήνα (πλησίον του σταθμού ΗΣΑΠ Βικτωρίας)!

Εμείς που επιθυμούμε την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ είμαστε η πλειοψηφία και δεν πρέπει να τους αφήσουμε να λάβουν αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς! Θα περιφρουρήσουμε τη διαδικασία της Γ.Σ. και θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας!