Συνάντηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η     Ανωτάτη   Γενική   Συνομοσπονδίας  Συνταξιούχων  Ελλάδος   (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)  πραγματοποίησε  συνάντηση  με  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  κ.  Παυλοπουλο,  στις  19/9/2018.

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.