Επιστολή Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. προς Σύλλογο Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τις εισφορές – Οκτώβριος 2018

Διαβάστε εδώ την επιστολή.