Πρόσκληση 37ου Τακτικού Συνεδρίου

Πρόσκληση 37ου τακτικού συνεδρίου προς τους συνέδρους που εκπροσωπούν τους συλλόγους-μέλη της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. οι οποίοι είναι ενήμεροι οικονομικά των εισφορών του έτους 2017.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση για συγκέντρωση έξω από Υπουργείο Εργασίας.