37ο Τακτικό Συνέδριο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία  το  37ο  Τακτικό  Συνέδριο  της  Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. την  Πέμτη  15  Νοεμβρίου  2018,  στην  αίθουσα  της   ΟΤΟΕ, στην  οποία  αποφασίσθηκε  και  ψηφίστηκε  ομόφωνα  το  ακόλουθο  ψήφισμα :

ΨΗΦΙΣΜΑ 37ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΟΥ 2018