Προσφυγή Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τραπεζας Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την προσφυγή του συλλόγου στον Συνήγορο του Πολίτη για την έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συντάξεων μετά τον επανυπολογισμό.syl_ion_lai_prosf_syn_pol