Στη μνήμη του Βαγγέλη Μαύρου

Στη μνήμη του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας

Β Α Γ Γ Ε Λ Η    Μ Α Υ Ρ Ο Υ

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών

Οργανώσεων Ελλάδος κατέθεσε, αντί στεφάνου, το ποσό

των 150,00 ευρώ στο λογαριασμό των ΑΜΕΑ – Ε.Τ.Ε.