Δελτίο Τύπου για την απόφαση του Σ.τ.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΤΟΕ)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

Οδός Πανεπιστημίου, αρ. 34, Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ, email: ostoe@otenet.gr, site: www.ostoe.gr

Tel. +302103617880,  +302103613680,  Fax +302103617882

 

Αριθμ..  Πρωτ.: 1221

 Αθήνα,  11/10/ 2019

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΣΤΟΕ -ΟΤΟΕ

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με τις πρόσφατες αποφάσεις του (1889-1890-1891/2019) ακύρωσε ως αντισυνταγματικές μια σειρά από διατάξεις του ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) οι οποίες έθιγαν άμεσα σημαντικά ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι:

  1. Παραβιάζεται κατά τον υπολογισμό των κύριων συντάξεων και τον επανυπολογισμό των παλαιών, η αρχή της ανταποδοτικότητας και           της αναλογικότητας, καθώς τα ποσοστά αναπλήρωσης των                    συντάξεων είναι ιδιαίτερα χαμηλά και δυσανάλογα:

α) Ως προς τις αποδοχές των ασφαλισμένων συνταξιούχων (συντάξεις           που λαμβάνουν) και

β)  Ως προς τις καταβληθείσες εισφορές .

  1. Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, καθώς η συνταξιοδοτική παροχή δίνει σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης σε ασφαλισμένους που έχουν ίδιο ή μικρότερο χρόνο ασφάλισης (με μικρότερες αποδοχές και συντάξιμο μισθό) σε σχέση με ασφαλισμένους που έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο αποδοχών ή συντάξιμο μισθό.

 

  1. Ο επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων και ο τρόπος υπολογισμού των νέων, είναι αντισυνταγματικός, λόγω έλλειψης εμπεριστατωμένης (αναλογιστικής) μελέτης, που οδήγησε (σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ) σε δραματικές περικοπές των επικουρικών σντάξεων των τραπεζοϋπαλλήλων. Με τον  τρόπο  αυτόν  παραβιάζεται  η  αρχή της αναλογικότητας, αλλά και τα         συνταγματικά όρια του πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού      δικαιώματος, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί από το ΣτΕ.

 

 

 

  1. Το ύψος της κύριας σύνταξης για τον επανυπολογισμό της επικουρικής, δεν αποτελεί πρόσφορο κριτήριο, δεδομένου ότι για τις           δύο συντάξεις (κύρια και επικουρική) οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν           καταβάλει υποχρεωτικά αυτοτελείς εισφορές και δεν είναι συνταγματικά           ανεκτό να λαμβάνουν χαμηλότερη επικουρική σύνταξη από άλλους           εργαζόμενους που έχουν καταβάλει εισφορές χαμηλότερου ύψους,           επειδή λαμβάνεται υπόψη το όριο των €1.300 της κύριας σύνταξης.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Οι ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό, στην επιχειρηματολογία και  τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και αναλύθηκαν από το νομικό επιτελείο που χρηματοδοτήθηκε  ΓΙΑ  ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ κατ΄ απόλυτη αναλογία  ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΣΤΟΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΤΟΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς αποδείξαμε, σε πείσμα των διασπαστών,  ότι   η συνεργασία και η σύμπλευση μεταξύ των διαφόρων συνταξιουχικών  οργανώσεων και των εν ενεργεία υπαλλήλων αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη του σκοπού όλων μας που είναι η διαφύλαξη και η προάσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.  ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ

 

Θεωρούμε ότι πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της τελικής δικαίωσης  των προσπαθειών του κλάδου μας της πλήρους αποκατάστασης των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των συναδέλφων που έχουν υποστεί τις ολέθριες συνέπειες των κακών και αντισυνταγματικών επιλογών των διαφόρων κυβερνήσεων.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     

        ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ                ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ