Επιστολή στον Σύλλογο Συνταξιούχων ALPHA BANK

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

 

GREEK FEDERATION OF BANK PENSIONERS ASSOCIATIONS (O.S.T.O.E.)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

Οδός Πανεπιστημίου,  αρ. 34,  Τ.Κ. 10679,  ΑΘΗΝΑ

 

e-mail :  ostoe@otenet.gr                                                                               site :   www.ostoe.gr

Tel. +302103617880,  +302103613680,  Fax +302103617882

 

ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.:    1216                                                                                                  ΑΘΗΝΑ   03. 10. 2019

 

Προς

 την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων

APLHA BANK

κα Ελένη Μωραϊτη

 

 Συναδέλφισσα,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τα οικονομικά προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι-μέλη.
  2. Την αναγκαιότητα διατήρησης της συνοχής  και της δυνατότητας της ΟΣΤΟΕ να παρεμβαίνει συντονιστικά στην προώθηση των οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των συνταξιούχων των τραπεζών και
  3. Την υποχρέωση τήρησης του Καταστατικού της Ομοσπονδίας,

 

έλαβε την απόφαση, στην συνεδρίαση του Δ.Σ  στις  25 Σεπτεμβρίου 2019, να σας προτείνει το εξής σχέδιο εξυπηρέτησης των καθυστερημένων οικονομικών  οφειλών σας προς την Ομοσπονδία  προκειμένου να καταστείτε οικονομικά ενήμεροι και να ανακτήσετε την δυνατότητα συμμετοχής στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου 2019.

α) Καταβολή των υποχρεώσεων του 2018 που ανέρχονται σε Ευρώ 8.280 σε δύο ισόποσες δόσεις. Ήτοι ποσό Ευρώ 4.140 έως 31.10.2019 και ποσό Ευρώ 4.140 έως 31 Δεκεμβρίου 2019. 

β) Το ποσό των Ευρώ 13.800 που αφορά στην οφειλή του 2017 να καταβληθεί σε 92 δόσεις των Ευρώ 150/μήνα.

 

 

 

Είμαστε βέβαιοι πως θα κατανοήσετε ότι με το προτεινόμενο σχήμα εξυπηρέτησης των οφειλών σας,  καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη  οικονομική τακτοποίηση, η συμμετοχή  σας  στο  Ετήσιο Τακτικό  Συνέδριο  της  Ομοσπονδίας  μας  και η συμμετοχή σας στο σύνολο των δράσεών της.

 

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία  έχει προγραμματίσει σειρά  ενημερωτικών συναντήσεων με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Εντός του ανωτέρω πλαισίου, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία προκείμενου να  πραγματοποιηθεί συνάντηση με μέλη του Δ. Σ., στην οποία θα μας ενημερώσετε για τα θέματα που απασχολούν το Σύλλογο Συνταξιούχων της APLHA BANK  ώστε να συμπεριληφθούν στα αιτήματα που θα υποβληθούν στα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη και να εξετασθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι ενίσχυσης και συνδρομής του Συλλόγου σας εκ μέρους της Ομοσπονδίας.

 

Όντας βέβαιοι ότι κατανοείτε την αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας  αυτής, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή του συλλόγου σας στην κοινή προσπάθεια.

 

 

Για  το  Δ.Σ.  της   Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. 

 

                Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

    ΕΛΕΝΗ   ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ