Δελτίο Τύπου για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 14/10/2019

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

 

GREEK FEDERATION OF BANK PENSIONERS ASSOCIATIONS (O.S.T.O.E.)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

Οδός Πανεπιστημίου,  αρ. 34,  Τ.Κ. 10679,  ΑΘΗΝΑ

e-mail :  ostoe@otenet.gr

site :   www.ostoe.gr

Tel. +302103617880,  +302103613680,  Fax +302103617882

ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.:  1222                                                                                                       ΑΘΗΝΑ   14. 10. 2019

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για συντονισμό-προώθηση των οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών θεμάτων των πρωτοβαθμίων συλλόγων-μελών, αποφάσισε στη Συνεδρίαση της 25.09.2019 να ενισχύσει τον αγώνα των ασφαλισμένων στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Ιονικής-Λαικής & Άλλων Τραπεζών:

  1. Σ.Σ. ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
  2. Σ.Σ. π. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ
  3. ΠΑ.ΣΥ.Τ.Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠ.ΑΤΤΙΚΗ
  4. Σ.Σ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ  EUROBANK

προκειμένου οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω συλλόγων να  ενταχθούν στο ΕΤΕΑΠ διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των 6.377 συνταξιούχων οι οποίοι αντιμετωπίζοντας το θέμα της μη βιωσιμότητας του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ επιθυμούν να δοθεί οριστική λύση με διαχρονική σταθερότητα και προοπτική.

Η ΟΣΤΟΕ, ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο,   παραστέκεται πάντοτε στο πλευρό όλων  των συλλόγων-μελών της, συνδράμοντας,  μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, στους αγώνες για την υπεράσπιση των νόμιμων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων ώστε να αποτραπούν προσπάθειες περαιτέρω φτωχοποίησης των συνταξιούχων του κλάδου μας.

ΓΙΑ  ΤΗΝ   Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. 

                Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ  ΕΛΕΝΗ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΜΥΛΩΝΑΣ