Δελτίου Τύπου – Συνεδρίαση Δ.Σ. Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. 11/10/2019

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

 

GREEK FEDERATION OF BANK PENSIONERS ASSOCIATIONS (O.S.T.O.E.)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

Οδός Πανεπιστημίου,  αρ. 34,  Τ.Κ. 10679,  ΑΘΗΝΑ

 

e-mail :  ostoe@otenet.gr                                                                                       site :   www.ostoe.gr

 

Tel. +302103617880,  +302103613680,  Fax +302103617882

 

ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.:  1224                                                                                                                              ΑΘΗΝΑ     17. 10. 2019

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας έκτακτη Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην  οποία βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν «Η συζήτηση και αξιολόγηση των Αποφάσεων του ΣτΕ επί των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων».  Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Νομικοί  Σύμβουλοι της Ομοσπονδίας επί συνταξιοδοτικών θεμάτων κα  Φιλιπποπούλου Γεωργία  και κα Καπατσώρη Σοφία οι οποίες ενημέρωσαν τα μέλη του Δ.Σ. τις σημαντικότερες αλλαγές  στον ν.4387/2016 (ν. Κατρουγκαλου) σύμφωνα με την δημοσιευμένη περίληψη επτά σελίδων (7).

Ειδικότερα παρουσιάσθηκαν τα σημαντικότερα σημεία των αποφάσεων:

 

  • 1889/2019 που αφορά στην έλλειψη αναλογιστικής μελέτης και την κρατική χρηματοδότηση των Επικουρικών Συντάξεων
  • 1890/2019 που αφορά στον επαναϋπολογισμό, των Επικουρικών Συντάξεων, τον καθορισμό ορίου για αυτές σε σχέση με την Κύρια Σύνταξη
  • 1891/2019 που αφορά στον επαναϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση των Κυρίων Συντάξεων, την αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του ΕΦΚΑ, τη μελέτη τεκμηρίωσης της επάρκειας των παροχών και τα ποσοστά αναπλήρωσης της Κυρίας Σύνταξης.

 

Στη συνέχεια ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί των διαφόρων σημείων των ανωτέρω αποφάσεων. Κρίθηκε σκόπιμο να  αναμένουμε την κοινοποίηση του πλήρους κειμένου των ανωτέρω αποφάσεων, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα παρέμβασης της ΟΣΤΟΕ προς τους αρμόδιους Κυβερνητικούς φορείς ώστε το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφωθεί να λάβει υπόψη τους στόχους των πρώην ταμείων των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.

Η ΟΣΤΟΕ είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να υπερασπισθεί, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, τα ασφαλιστικά και  συνταξιοδοτικά δικαιώματα του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων με στόχο την πλήρη ανατροπή των αντιασφαλιστικών διατάξεων που μας επηρεάζουν καθώς έχουν καταβληθεί επί δεκαετίες υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες σε καμιά περίπτωση  δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών.

 

   ΤΟ   ΔΙΟΙKΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ