Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 38ο Τακτικό Συνέδριο

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

 

GREEK FEDERATION OF BANK PENSIONERS ASSOCIATIONS (O.S.T.O.E.)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

Οδός Πανεπιστημίου,  αρ. 34,  Τ.Κ. 10679,  ΑΘΗΝΑ

 

e-mail :  ostoe@otenet.gr                                                                                       site :   www.ostoe.gr

 

Tel. +302103617880,  +302103613680,  Fax +302103617882

 

ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.: 1217                                                                                                 ΑΘΗΝΑ   10.  10.  2019

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (38ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι – Σύνεδροι,

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας μας και την απόφαση του Δ.Σ. 214-17/25.9.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  (38ο Τακτικό Συνέδριο)  που θα πραγματοποιηθεί στην  Αίθουσα  της  ΟΤΟΕ,  Βησσαρίωνος 9  και  Σίνα,  106 79  Αθήνα,  4ος  όροφος), στις  5 Νοεμβρίου  2019,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  10 π.μ.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας,  η Γενική Συνέλευση  συνέρχεται,  χωρίς  άλλη  πρόσκληση, οριστικά,  στις  12  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019   ημέρα  Τρίτη,  την ίδια ώρα, στο  ίδιο  μέρος  και  με  θέματα  ημερήσιας  διάταξης  τα  κάτωθι :

 

  1. Διοικητικός και  Οικονομικός  Απολογισμός   2018  –  Πορεία  Θεμάτων.
  2. Ανάγνωση Έκθεσης Ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής  για τη χρήση
  3. Έγκριση Ισολογισμού
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019  και
  5. Έγκριση Διοικητικού  –  Οικονομικού  Απολογισμού  και  Απαλλαγή  Ευθυνών Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Εξελεγκτικής   Επιτροπής.
  6. Διάφορα θέματα.

 

Με  Συναδελφικούς   Χαιρετισμούς

 

Για  το   Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  Συνταξιουχικών              

Τραπεζικών  Οργανώσεων  Ελλάδος

 

        Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο   ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ  ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΜΥΛΩΝΑΣ

 

Υ. Γ.  Γνωστοποιούμε  στους Συνέδρους από την Περιφέρεια ότι για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους θα απευθύνονται  στους Συλλόγους τους.

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: Τελική ημερομηνία του Συνεδρίου είναι στις 12  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019.