Ψήφισμα 38ου Συνεδρίου

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

Οδός Πανεπιστημίου,  αρ. 34,  Τ.Κ. 10679,  Αθήνα,  Ελλάς

FEDERATION  DES  ORGANISATIONS  DES

RETRAITES DES BANQUES DE GRECE (O.S.T.O.E.)

Membre de la Confédération Générale Supérieure des Retraités de Grèce (A.G.S.S.E.)

Membre de la Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées (F.E.R.P.A.)

Siège: 34, rue Panepistimiou, c.p. 10679 Athènes, Grèce

GREEK FEDERATION OF BANK PENSIONERS ASSOCIATIONS (O.S.T.O.E.)

Member of the Hellenic General Supreme Confederation of Pensioners (A.G.S.S.E.)

Member of the European Federation of Retired and Older People (F.E.R.P.A.)

34,  Panepistimiou  Street,  10679  Athens  Greece

Tel. +302103617880,  +302103613680,  Fax +302103617882

Αριθ. πρωτ.   1234                                                                                                                                                      Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

 

      Προς

 

 1. Τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  κ. Προκόπη  Παυλόπουλο
 2. Τον  Πρωθυπουργό  της Χώρας  κ. Κυριάκο  Μητσοτάκη
 3. Προς τον  Πρόεδρο  της  Βουλής  κ. Κων/νο  Τασούλα
 4. Υπουργό Οικονομικών  κ. Χρήστο  Σταϊκούρα
 5. Υπουργό Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  κ. Άδωνι Γεωργιάδη
 6. Υπουργό Εργασίας  &  Κοινωνικών   Υποθέσεων  κ. Γιάννη Βρούτση
 7. Υπουργό Υγείας κ.  Βασίλειο  Κικίλια
 8. Πολιτικά Κόμματα
 9. Γ.Σ.Ε.Ε.  –  Α.Γ.Σ.Σ.Ε.  – Ο.Τ.Ο.Ε.      

 

Το  Ψήφισμα  του  38ου  Συνεδρίου  της  Ο.Σ.Τ.Ο.Ε

 

Εμείς οι Συνταξιούχοι – που υπηρετήσαμε στις Τράπεζες της χώρας μας – Σύνεδροι του 38ου Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των πολιτών και της κοινωνίας, για την πλήρη ανατροπή των αντιασφαλιστικών διατάξεων που μας οδήγησαν σε συνεχιζόμενη φτωχοποίηση και οι οποίες επιβλήθηκαν με τις εντολές της Τρόικας και των ξένων δανειστών.

Αφού ενημερωθήκαμε από τους ομιλητές και τους εισηγητές για τις τελευταίες εξελίξεις που αναφέρονται στα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά και στα εν γένει δικαιώματα μας,

Ε  Κ  Φ  Ρ  Α  Ζ  Ο  Υ  Μ Ε   Τ Η Ν   Ε Ν Τ Ο Ν Η   Α Γ Α Ν Α Κ Τ Η Σ Η   Μ Α Σ   Γ Ι Α :

 • Τη μη εφαρμογή των αποφάσεων 2287/2015 και 2290/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν παράνομες και αντισυνταγματικές τις περικοπές των Συντάξεων (κυρίων και επικουρικών) καθώς και των Δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και Αδείας από 1/1/2013 και  εντεύθεν.
 • Τη δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας (ΕΣΥ) και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τον ΕΟΠΥΥ της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών για ιατρικές δαπάνες στους δικαιούχους συναδέλφους μας, για να μπορέσουν να καλύψουν τα αυξημένα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.
 • Τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των ειδών και υπηρεσιών ευρείας και αναγκαίας κατανάλωσης. Ακριβαίνουν συνεχώς τα πάντα ενώ αντίθετα το διαθέσιμο εισόδημά μας έχει μειωθεί δραματικά από τις συνεχείς μνημονιακές περικοπές.

 

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε   Μ Ε   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α :

 

 • Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας των περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας, χωρίς αποσπασματικούς επανυπολογισμούς-περικοπές αλλά στη βάση μιας αναμόρφωσης που θα εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο, σταθερό και δίκαιο κοινωνικό και ασφαλιστικό σύστημα στο οποίο δεν θα εφαρμόζονται απλώς οριζόντιες περικοπές προς εξυπηρέτηση αμιγώς δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα διεκδικούμε τη θεσμοθέτηση σταθερού πλαισίου που θα επιτρέπει την αυτόματη δικαίωση μας χωρίς  την  υποχρέωση μας σε συνεχείς προσφυγές μας  σε δικαστικές αγωγές.
 • Την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση της δαπάνης συμμετοχής μας στα φάρμακα από 25% σε 15%.
 • Την καταβολή των αναδρομικών που αντιστοιχούν στις μνημονιακές περικοπές της κύριας σύνταξης για την περίοδο 12/5/2016 έως 31/12/2018.
 • Την άμεση κατάργηση των περικοπών κατά τα ποσά που αντιστοιχούν στους αντισυνταγματικούς Νόμους 4051/2012 και 4093/2012.
 • Την πλήρη κατάργηση του Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) που με τις προβλεπόμενες  ρυθμίσεις επανυπολογισμού των συντάξεων και την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων που έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση των εισοδημάτων μας.
 • Την εφαρμογή των γενικών αρχών του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, που επιτάσσει ότι το θεμελιωμένο και ασκηθέν συνταξιοδοτικό δικαίωμα των ήδη Συνταξιούχων, να διέπεται από τον Ασφαλιστικό Νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο θεμελίωσης και άσκησης του δικαιώματός τους, χωρίς παράνομους τρόπους επανυπολογισμού που έρχονται σε προφανή δυσαναλογία με τις προκαταβληθείσες εισφορές που παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας.
 • Την μη ανατροπή των θεμελιωμένων συνταγματικά, απαράγραπτων, ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, που αν πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξαθλίωσή μας.

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε    Π Ρ Ο Σ   Κ Α Θ Ε   Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Ο Τ Ι :

 

 

 • Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας ταμείων δεν ανήκουν στους εκάστοτε κυβερνώντες για να τα διαχειρίζονται κατά το δοκούν. Είναι οι δικές μας υποχρεωτικές αποταμιεύσεις που στερηθήκαμε κατά τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου. Αποτελούν τη συλλογική μας περιουσία και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των συνταξιούχων.
 • Τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα ήταν και είναι θεσμοθετημένα, κατοχυρωμένα, ιερά και απαραβίαστα. Τίποτα και κανένας δεν μας τα χάρισε. Κάθε κατάκτησή μας πάντα κερδήθηκε με πολλούς συνεχείς και επώδυνους αγώνες, θυσίες και αίμα. Δεν πρόκειται να τα παραδώσουμε, δεν πρόκειται να τα χαρίσουμε σε κανένα. Είναι θέμα δικαιοσύνης, τιμής και αξιοπρέπειας.  Είναι θέμα ζωής.

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε   Κ Α Θ Ε   Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο   Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Ι Κ Ο   

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ   Ή   Φ Ο Ρ Ε Α   Τ Η Σ   Ν Ε Α Σ    Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ :

 

 • Να μας αντιμετωπίσει, όπως αξίζει σε κάθε υπερήφανο, αξιοπρεπή, έντιμο και πάντα συνεπή στις πάσης φύσεως οικονομικές και κοινωνικές του υποχρεώσεις Έλληνα Συνταξιούχο.

 

 • Να σταματήσουν να μας συκοφαντούν, ως δήθεν προνομιούχους (των 1.000 € το μήνα μικτά!!!) και να μη μας συμπεριφέρονται απαξιωτικά, προσβλητικά και ταπεινωτικά σαν να είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για την υπερχρέωση, τα ελλείμματα, τη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και την κλεπτοκρατία στη Χώρα μας.

 

 • Να αναγνωρίσουν τα δίκαια αιτήματά μας και να προχωρήσουν άμεσα στη σταδιακή ικανοποίησή τους, στο πλαίσιο της διασφάλισης της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής και της αποκατάστασης των αδικιών του παρελθόντος.

 

 • Να αποφασιστεί και τα κατοχυρωθεί θεσμικά η ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων των Συνταξιούχων σε όλους τους φορείς – επιτροπές στις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις που μας αφορούν.

Τ Ο     38Ο   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο 

Επειδή ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ – Γι’ αυτό ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ – Αλλά δίκαια ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ