Κάλεσμα σε συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Σ.τ.Ε. στις 10/01/2020

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΤΟΕ)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

Οδός Πανεπιστημίου 34, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, email: ostoe@otenet.gr, site: www.ostoe.gr

Τηλ:  2103617880, 2103613680, Fax: 2103617882

Αρ. Πρωτ: 1253                                                                                             Αθήνα, 7/1/2020

 

Προς τα Δ.Σ. των Συλλόγων – Μελών

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε στηρίζει την συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στις 10.00 π.μ. μπροστά από την είσοδο του ΣτΕ επί της οδού Πανεπιστημίου 47.

Η μαζική συμμετοχή όλων μας θα αναδείξει την ουσιαστική αντίθεση μας στην επιχειρούμενη φαλκίδευση των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.

Για το Δ.Σ.

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΑΝ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ