Φωτογραφικά Στιγμιότυπα από τη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο ΣτΕ στις 10.01.2020