Δελτίο Τύπου – Η ΟΣΤΟΕ ζητά από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων την προστασία των συνταξιούχων του επικουρικού ταμείου αλληλοβοήθειας προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας & άλλων τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) – 29/06/2021

MX-M266N_20210629_120933